Sport Pozytywny 6

Jak pracuję?

Wierzę w sport pozytywny.

System, w którym w dążeniu do planowanego wyniku sportowego akcentowany jest rozwój, zdrowie, wzrost osobisty, dobrostan psychiczny jednostek i grup w niego zaangażowanych.
Psychologia w Sporcie Pozytywnym proponuje takie rozumienie sukcesu w sporcie, które nie jest wyłącznie skoncentrowane na osiągnięciu wyniku, lecz stanowi jeden z wielu elementów drogi życiowej.
W sporcie fascynuje mnie budowanie świadomości ciała i ruchu, i to w jaki sposób wyciszenie umysłu pomaga w osiągnięciu mistrzostwa.

Rola psychiki w sporcie jest bardzo ważna - nie tylko w trakcie rywalizacji sportowej, również w sytuacji urazu sportowego, czy kryzysach sportowych lub pozasportowych.

Mogę pomóc w zakresie:
1. Budowania pewności siebie i radzenia sobie z presją
2. Radzenia sobie z emocjami
3. Stosowania treningu mentalnego (rozwoju umiejętności koncentracji, wizualizacji, relaksacji)
4. Motywacji, wyznaczania celów
5. Komunikacji

Jako psycholog sportu prowadzę praktykę poprzez:
1. Spotkania indywidualne dla zawodników, trenerów, rodziców
2. Stała współpraca z klubami i związkami sportowymi – opieka psychologiczna i wspieranie procesu szkoleniowego na różnych poziomach zaawansowania
3. Warsztaty dla zawodników w grupach sportowych na różnym poziomie umiejętności
4. Wykłady dla zawodników, rodziców, klubów czy związków sportowych.

Zaufali nam:

AN-DO Taekwondo

Kongres Psychologii Sportu

UKS Atena Gdańsk

Polski Związek Kendo

Furokan Kendo

Volleyball Academy

Polish Soccer Skills

Fundacja Sportu Pozytywnego