sport treadmill tor route 163444

TRENING MENTALNY - Z CZYM TO SIĘ JE?

Po co w klubie psycholog sportu? Czy to wymysły współczesnego świata czy rzeczywiście psycholog ma swoje, bardzo istotne miejsce w pobliżu zawodnika? 

Większość sportowców, prędzej czy później,  doświadcza, że psychika w sporcie ma kluczowe znaczenie. Co z tego, że na treningach wszystko wychodzi perfekcyjnie, kiedy na zawodach nie potrafimy pokazać całego swojego potencjału?

Psychologia sportu jest nauką, która ma na celu wykorzystanie teorii, technik i zasad zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy osiągnięć oraz rozwoju osobistego osób uprawiających sport i aktywność fizyczną. 

A czym jest sport pozytywny czyli idea, w której pracujemy?
W myśl idei Sportu Pozytywnego – sport stanowi spójny system (jest źródłem radości, sposobu na rozwój, realizacji potencjału, budowania relacji z innymi), jest ciągły w czasie (jest procesem na całe życie), ma ciągłość w pełnionych rolach sportowych (od amatora poprzez zawodowca wreszcie do osoby zaangażowanej na różne sposoby w rozwój sportu) oraz dostarcza pozytywnych emocji (m.in. satysfakcji).

Współcześnie trening mentalny rozumiany jest najczęściej jako zbiór metod i ćwiczeń (technik) psychologicznych, które poprzez systematyczne i długotrwałe oddziaływanie mogą prowadzić do wzrostu kontroli nad zachowaniem i emocjami, do podniesienia poziomu wielu cech psychicznych (takich, jak np. koncentracja uwagi), a także do zwiększenia odporności (wytrzymałości) psychicznej w obliczu stresu. Z punktu widzenia aktywności fizycznej trening mentalny może rozwijać precyzję ruchów, ekonomiczne wydatkowanie energii i umiejętność szybkiego wypoczynku. Natomiast wśród właściwości psychicznych trening mentalny może poprawiać koncentrację uwagi, zwiększać możliwości percepcji i koordynacji psychoruchowej oraz prowadzić do podniesienia samooceny, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Podstawowymi elementami treningu mentalnego są też ćwiczenia pozwalające wpływać na stan własnego ciała, co jest niezbędne do opanowania technik psychoregulacyjnych. Może to być również niezwykle przydatne w aktywności sportowej (Nowicki 1997; Zdebski, Blecharz 2000; Blecharz 2004).

trening mentalny

Badania olimpijczyków przeprowadzone 1988 roku przez Orlicka i Partingtona (1988) wykazały, że najlepsi zawodnicy wiązali swoje sukcesy z następującymi mentalnymi elementami treningowymi (Krawczyński 2004):

  • stosowanym codziennie treningiem wyobrażeniowym,
  • dokładnym określeniu celów treningowych,
  • umiejętności koncentracji uwagi na ćwiczeniu,
  • umiejętności kontroli emocji dzięki treningowi relaksacyjnemu lub innym oddziaływaniom tego typu,
  • treningiem symulacyjnym, tj. wprowadzeniem po treningu elementów symulujących prawdziwe zawody.
  • Skuteczność treningu mentalnego w dużym stopniu zależy od częstotliwości jego stosowania, dlatego też, powinien on zajmować stałe miejsce w planie treningowym sportowców. Dobrze przygotowany zawodnik to taki, który potrafi korzystać ze swoich umiejętności na najwyższym poziomie nawet w trudnych sytuacjach.
ęcie FirstName Małachowska

Monika Małachowska

MAGISTER PSYCHOLOGII, ABSOLWENTKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA SPORTU POZYTYWNEGO NA UNIWERSYTECIE SWPS, GDZIE MOGŁA UCZYĆ SIĘ OD NAJLEPSZYCH.

OD LAT ZWIĄZANA ZE SPORTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI SPORTAMI WALKI. INSTRUKTOR KENDO. WICEPREZES FUNDACJI FURO, ODPOWIEDZIALNA ZA ROZWÓJ PSYCHOLOGII SPORTU. CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO I SEKCJI PSYCHOLOGII SPORTU.

PRACUJE Z ZAWODNIKAMI SPORTÓW INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH, M.IN. KENDO, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, FLORET, PIŁKA RĘCZNA.

PSYCHOLOG SPORTU KADRY NARODOWEJ KENDO KOBIET.

W SPORCIE FASCYNUJE JĄ BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI SWOJEGO CIAŁA I RUCHU, I TO W JAKI SPOSÓB WYCISZENIE UMYSŁU POMAGA W OSIĄGANIU MISTRZOSTWA.